ข่าวสารทั่วไป

การปิดกั้น COVID-19 ทำให้มลพิษลดลงไม่ใช่ระดับ CO2

การปิดกั้น COVID-19 ทำให้มลพิษลดลงไม่ใช่ระดับ CO2 หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อน แต่ก็ไม่ได้ลดระดับการบันทึกในชั้นบรรยากาศ การชะลอตัวของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อน แต่ก็ไม่ได้ลดระดับการบันทึกในชั้นบรรยากาศลง องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ให้เห็นถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เตือนว่าการลดระดับใด ๆ อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเป็นจริง องค์กรยังกล่าวอีกว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ดีที่สุดหากประเทศต่างๆสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ได้ การชะลอตัวของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อน แต่ก็ไม่ได้ลดระดับการบันทึกในชั้นบรรยากาศลง องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ให้เห็นถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เตือนว่าการลดระดับใด ๆ อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเป็นจริง องค์กรยังกล่าวอีกว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ดีที่สุดหากประเทศต่างๆสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ได้ * * * * * […]

Read more